2. DIO: MOJIH 12+4 MEKIH VJEŠTINA NA BRODU

    

    

    

   O čemu se radi?

   IZVANREDNE OKOLNOSTI

   • Vrijeme intenzivnih poteškoća ili opasnosti
   • Vrijeme kada se mora donijeti teška ili važna odluka
   • Faza u nizu događaja u kojoj se određuje trend svih budućih događaja, osobito na bolje ili na gore; prekretnica.

    

   UPRAVLJANJE U IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA

   • Upravljanje u izvanrednim okolnostima je primjena strategija osmišljenih da pomognu organizaciji da se nosi s iznenadnim i značajnim negativnim događajem.
   • Izvanredne se okolnosti mogu pojaviti kao rezultat nepredvidivog događaja ili kao neočekivana posljedica nekog događaja koji se smatrao potencijalnim rizikom.
   • U oba slučaja, izvanredne okolnosti gotovo uvijek zahtijevaju brzo donošenje odluka, kako bi se ograničila šteta na brodu. Iz tog razloga, jedan je od prvih koraka u planiranju upravljanja u izvanrednim okolnostima odabrati pojedinca koji će biti rukovoditelj u izvanrednim okolnostima. U ovom slučaju to je Voditelj brodice/Zapovjednik jahte.

    

   čitaj dalje

    

   Što je to?

   Koncept „stresa“ uveden je (prema Lazarusu, 1966.) 1944. godine i odnosi se na bilo kakve promjene koje uzrokuju fizičku, emocionalnu ili fiziološku napetost. Stresni uvjeti mogu se podijeliti u tri skupine – kratke, prolazne i kronične.

   Sposobnost upravljanja stresom jedna je od ključnih sposobnosti za nošenje s višestrukim ljudskim problemima, unutarnjim i vanjskim (naprimjer, radom).  Osjetljivost na stres individualni je pokazatelj. Neki ljudi djeluju destruktivno, a drugi pokazuju otpornost. Prema podacima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, stres je drugi najvažniji čimbenik vezan za zdravstvene probleme na radnome mjestu. Pogađa gotovo svakog četvrtog radnika, a studije pokazuju da je između 50% i 60% svih izgubljenih radnih dana povezano sa stresom. Izvori stresa mogu se naći unutar osobe i izvan nje. Sukladno tome, razlikuju se:

   • unutarnji izvori stresa – ljutnja, ljubomora, uvreda, laganje, prevara, izdaja, zabluda itd.
   •  vanjski stresori – šefova neučinkovitost, prekomjerno ili premalo opterećenje;
   • nepovoljna psihološka mikroklima među kolegama, sukob uloga; previše informacija;
   • velika odgovornost; nezdravi radni uvjeti, požar, poplava, industrijske nesreće, itd.

    

   čitaj dalje

    

    

   Što je to?

   Problem je interaktivni odnos između subjekta i njegove okoline, koji uključuje unutarnji konflikt koji se riješava tako da subjekt traži prijelaz iz početnog stanja u krajnje stanje (cilj).

   Ljudi se u svojim životima svakodnevno suočavaju sa situacijama koje su za njih kontradiktorne, koje uključuju prepreke koje se moraju prevladati kako bi se postigao cilj ili će u protivnom biti izloženi raznim poteškoćama. Za suočavanje s tim situacijama poželjno je primijeniti misaone procese koji omogućuju stvaranje znanja potrebnih za uspješno rješavanje ili uklanjanje prepreka.

   Živjeti i raditi s istim ljudima u uskom okruženju (u ovom slučaju na jahti s posadom) može imati svoje izazove. Međutim, ako znate unaprijed pristupiti problemu, čak i ako naporno radite, pod stresom i u malim prostorima, bit ćete spremni riješiti te neželjene situacije prije nego što se zakompliciraju. Nitko uistinu ne uživa u sukobu, ali kad se to mora dogoditi, nemojte okolišati.

   Dobar je Voditelj brodice/Zapovjednik jahte onaj koji ima dobre organizacijske i socijalne vještine. Dobra organizacija je srž sigurne i ugodne plovidbe gdje Voditelj brodice/Zapovjednik jahte neprekidno usklađuje želje i zahtjeve svojih gostiju s realnim i izvedivim mogućnostima. Većinu vremena na jahti Voditelj brodice/Zapovjednik jahte se mora baviti ljudima. Dobar Voditelj brodice/Zapovjednik jahte je onaj koji je odgovoran za dobru atmosferu na jahti, koji može goste učiniti zadovoljnim i koji mora reagirati, a da ne izgubi kontrolu nad sobom u slučaju nerazumijevanja (problema) koji na jahti mogu nastati.

   Na jahti može nastati više vrsta problema, a još važnije, između različitih subjekata. Na jahtama sa samo jednim Voditeljem brodice/Zapovjednikom jahte može nastati problem između Voditelja brodice/Zapovjednika jahte i gostiju, između Voditelja brodice/Zapovjednika jahte i osoblja marine, između Voditelja brodice/Zapovjednika jahte i tvrtke za održavanje, između Voditelja brodice/Zapovjednika jahte i čarterske tvrtke. Na jahtama s većim brojem članova posade, problem može nastati i između Voditelja brodice/Zapovjednika jahte i posade. U nastavku ćemo prikazati problem i način rješavanja problema između Voditelja brodice/Zapovjednika jahte i gostiju na jahti.

    

   čitaj dalje

    

    

   Što je to?

   Pod „teškim“ ljudima podrazumijevamo ljude s određenim osobinama ličnosti ili emocionalnim osobinama koje vam otežavaju komunikaciju s njima. Sposobnost učinkovitog suočavanja s takvim ljudima uz održavanje zdravoga radnog okruženja poznato je kao vještina ophođenja s teškim ljudima.

   Sjetite se osnova:

   Slušajte. Ostanite mirni. Ne sudite. Jedno rješenje ne odgovara svima.

   Ne djelujte obrambeno. Ne vraćajte ljutnju s ljutnjom. Postavite okvire i granice.

   Vjerujte svojim instinktima.

   Više o temi možete pročitati ovdje: https://www.cleverism.com/skills-and-tools/dealing-with-difficult-people/

    

   čitaj dalje

    

    

   Što je to?
   Stotine vještina mogle bi se definirati kao međuljudske, a sve se koriste u različitom stupnju na radnom mjestu ovisno o mjestu na kojem radite. Ovdje ćemo se usredotočiti na tri koje su najvažnija za vašu profesiju. To su dvije komunikacijske vještine (verbalne vještine i vještine slušanja) i vještine uvjeravanja/utjecanja.

    

   čitaj dalje

    

    

   Timski rad – o čemu se radi?

   Rad na jahti jako je zahtjevan posao za Voditelja brodice/Zapovjednika jahte i posadu. Za uspješno rješavanje ovih zadataka potrebna je suradnja i interakcija između članova posade. Svaki član posade je pojedinac koji mora dati svoj doprinos dobrobiti sveukupnog života na jahti. Ova je ideja u osnovi duha „svi za jednog, jedan za sve“ na brodu. Ova ideja vodi jedinstvu posade i principu timskog rada. Zajednički rad znači timski rad i uspješna primjena ovog načela ovisi o poštivanju pravila. Proučavanjem svih aktivnosti na brodu, očito je da se one gotovo u potpunosti temelje na timskom radu, tj. izvršenje svake aktivnosti zahtjeva najmanje dvije osobe. U radnom okruženju kao što je jahta, timski rad može biti osnova za zadovoljstvo i obavljanje sigurnih radnih aktivnosti.

    

   čitaj dalje

    

    

   O čemu se radi u radnoj etici?

   Maya Angelou je rekla: „Ništa neće funkcionirati ako ti ne funkcioniraš.“ Prema Wikipediji, „radna etika je uvjerenje da naporan rad i marljivost imaju moralnu korist i svojstvenu sposobnost, vrlinu ili vrijednost za jačanje karaktera i individualnih sposobnosti. To je skup vrijednosti usmjerenih na važnost rada koje se očituju kroz odlučnost ili želju za napornim radom.”

   Općenito, možemo se složiti da skup vrijednosti koje sadrži nečija radna etika dovodi do povećanog profesionalizma, veće produktivnosti, čvrstog samopoštovanja i ravnoteže između osobnog i privatnog života. Moralni filozofi i sociolozi iznose različite čimbenike i pretpostavke na kojima se temelji razvoj onoga što se smatra „dobrom“ radnom etikom. U nekim se slučajevima ovi čimbenici mogu činiti oprečni – ovisno o ideološkom stavu određenog znanstvenika. Za potrebe ove izobrazbe možemo se složiti da je iz praktičnih razloga razvoj etike socijalnog rada (kao što je to sankcionirano društvom) ključan za glatke međuljudske odnose i visoku razinu kvalitetnih usluga na radnom mjestu. To se odnosi na uvjete među osobljem, ali i između radnog osoblja i korisnika usluga.

    

   čitaj dalje

    


    

    

   Što je to?

   Kad ljudi razmišljaju o pozitivnom stavu, vjerojatno misle da to znači staviti osmijeh na lice i imati vedre misli. Ali to je više od toga.
   Pozitivan stav je nešto što ide dublje i ima učinak izvan veselog raspoloženja na površini. Negativni stavovi potiču strah, sužavaju usredotočenost i ograničavaju um, dok pozitivni stavovi rade suprotno. Nitko ne bi trebao živjeti u stalnom stanju „borbe ili bijega“, ali negativni stavovi stvaraju upravo takav scenarij.

   Studije slučaja također su pokazale da istinski pozitivan stav čini vaš pogled na život širim, punim mogućnosti. Taj pogled vas dovodi do toga da zapravo živite svoj život na način kako je prirodno, gdje stječete nove vještine.

    

   čitaj dalje

    

    

   Što je to?

   Iz Oxfordovog rječnika: „ljubaznost“ je pokazivanje uljudnosti u nečijem stavu i ponašanju prema drugima.
   Ljubaznost je uporaba pristojnih manira. Ljubazna osoba je puna poštovanja i obzirnosti prema drugima. Ljubaznost i obzirnost mogu izgraditi dojam o nekome kao o ljubaznoj osobi. Ljubazno ponašanje zahtijeva nesebičan stav i sagledava tuđe situacije. To je izravno povezano s pokazivanjem poštovanja.
   „Izbjegavajte drugima govoriti što trebaju raditi, prekidati ih i kritizirati. Umjesto toga, naučite pitati, slušati, komplimentirati i zahvaljivati se na ukazanom poštovanju“, kaže psiholog Carl Pickhardt u svom članku „Adolescencija i moć roditeljske ljubaznosti“ na PsychologyToday.com. Učiti kako poštivati druge može nekome koristiti i u osobnim i u poslovnim odnosima.
   Ljudi kojima nedostaje ljubaznosti mogu imati problema s klijentima i kolegama. Pokazivanje nezainteresiranosti za tuđe osjećaje, kritički stav i nesmotreno ponašanje stvaraju atmosferu punu tenzija i frustracije, napominje Pickhardt. Takvi ljudi lako vrijeđaju druge. Ponekad osoba koja vrijeđa ili uvrijeđena osoba potiskuju emocije. To može dovesti do nakupljanja napetosti, negativnih emocija i izdvojenosti iz društvenog ili poslovnog odnosa. Poštivanje prema drugima treba biti standardno ponašanje na radnom mjestu, bez obzira na ulogu, čin ili reputaciju.

    

   čitaj dalje

    

    

   Što je to?

   Pregovaranje je metoda kojom ljudi rješavaju razlike. To je proces kojim se postiže kompromis ili sporazum, izbjegavajući svađu i prepirku.
   U svakom neslaganju, pojedinci razumljivo nastoje postići najbolji mogući ishod za sebe (ili možda organizaciju koju predstavljaju). Kakogod, načela poštenja, pronalaženje obostrane koristi i održavanje odnosa ključ su uspješnog ishoda. Međutim, opće pregovaračke vještine mogu se naučiti i primjeniti u širokom rasponu aktivnosti. Pregovaračke vještine mogu biti od velike koristi u rješavanju bilo kakvih razlika koje proizlaze između vas i drugih.

    

   čitaj dalje

    

    

   Što je to?

   Definicije upravljanja vremenom obično spominju sposobnost produktivnog i učinkovitog korištenja vremena, koja omogućuje da iskoristite maksimum iz svake minute. Međutim, David Allen kaže: „Nikad ne možete upravljati vremenom, ali možete upravljati sobom tijekom vremena, tako da ono što upravljate je vaša pažnja, vaš fokus.“

   Vještine upravljanja vremenom mogu vam pomoći u uravnoteživanju oprečnih zahtjeva o vašem vremenu. Najproduktivniji ljudi izuzetno dobro upravljaju svojim vremenom jer su usredotočeni na rezultate, a ne na aktivnosti.

    

   čitaj dalje

    

    

   Govor tijela je vrsta neverbalne komunikacije u kojoj se fizičko ponašanje, za razliku od riječi, koristi za izražavanje ili prenošenje informacija. Takvo ponašanje uključuje izraze lica, držanje tijela, geste, pokrete očiju, dodir i upotrebu prostora. Bez obzira na to koliko je napredna naša tehnologija, komunikacija licem u lice uvijek će biti moćna pomažući nam u boljoj komunikaciji s drugima i/ili tumačenju onoga što drugi pokušavaju prenijeti.

   Govor tijela postoji i kod životinja i kod ljudi. Britanija se, zajedno s većinom sjeverne Europe i Dalekog istoka, klasificira kao kultura „bez kontakta“ u kojoj je vrlo malo fizičkog kontakta u svakodnevnim interakcijama. Za usporedbu, Bliski istok, Latinska Amerika i južna Europa smatraju se „kulturama visokog kontakta“ gdje je tjelesni dodir veliki dio socijalizacije. Dok se gesta „okay“ koristi u značenju „sve u redu“, u nekim se dijelovima Europe, međutim, isti signal koristi kao značenje „ništa“. U nekim južnoameričkim zemljama taj je simbol zapravo vulgarna gesta.

    

   čitaj dalje

    

   (I) Sposobnost motivacije

   Voditelj brodice/Zapovjednik jahte bi trebao biti u mogućnosti motivirati članove posade (ako ih ima) kao i turiste. Ova je sposobnost jedna od mekih vještina koje bi Voditelj brodice/Zapovjednik jahte trebao razviti i poboljšati. Nije tajna da se motivacija pokreće emocijom. Kad bi Voditelj brodice/Zapovjednik jahte želio potaknuti posadu/turiste da sudjeluju u nekoj aktivnosti, trebao bi se usredotočiti na njihove emocije. Čin motivacije je čin emocije. Cilj Voditelj brodice/Zapovjednik jahte trebao bi biti postizanje snažne emocionalne uključenosti ljudi na brodu u bilo koju od izvedenih aktivnosti. U tu bi svrhu trebao imati ulogu vođe na brodu i biti svjestan općeg raspoloženja te također usmjeravati turiste iz jedne u drugu unaprijed pripremljenu aktivnost. Voditelj brodice/Zapovjednik jahte se treba ponašati prema članovima posade kao prema kolegama i osobama na koje se može osloniti, a ne kao prema podređenima. Učinkovit način motivacije nije samo kroz verbalne radnje, već uglavnom kroz fizičko djelovanje. Voditelj brodice/Zapovjednik jahte bi trebao osobno inicirati aktivnosti uključene u program putovanja. Turistima bi trebao pokazati što želi da učine za bilo koju od aktivnosti. Voditelj brodice/Zapovjednik jahte bi trebao biti educiran o tome kako razviti svoju sposobnost motivacije.

   čitaj dalje

   (II) Emocionalna inteligencija

   Što je emocionalna inteligencija i zašto je važna u svakodnevnom životu? Emocionalna inteligencija (EI), koja se naziva i emocionalni kvocijent ili EQ, odnosi se na „sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i upravljanja vlastitim emocijama, kao i emocijama drugih, ali također i korištenje emocionalnih informacija za usmjeravanje vašeg razmišljanja i ponašanja te utjecaja drugih“ (Goleman, 1995; Mayer & Salovey, 1990). Ljudi s visokom EI rješavaju svakodnevne situacije mnogo bolje od drugih, jer se bolje razumiju i bolje reagiraju na osjećaje drugih. Studije pokazuju da su ljudi s višom EI obično puno uspješniji u životu.

   čitaj dalje

   (III) Kreativno razmišljanje

   Kreativno razmišljanje je mentalni proces stvaranja novih i originalnih vrijednih ideja. Kreativno razmišljanje zahtijeva prostor i vrijeme. Često je jedina razlika između kreativnih i nekreativnih ljudi samoopažanje. Kreativni ljudi sebe vide kao kreativne i daju sebi slobodu stvaranja. Nekreaktivni ljudi ne razmišljaju o kreativnosti i ne daju sebi priliku za stvaranje bilo čega novog. Kreativnost je možda samo stvar izdvajanja vremena potrebnog da bi se malo zastalo i dopustilo sebi da se zapitate postoji li bolji način da nešto učinite. U osnovi je kreativnost sposobnost gledanja poznatih stvari u novom svjetlu, a prvi korak u povećanju kreativnosti je treniranje sebe u traženju mogućnosti za poboljšanje sustava, procesa ili rješavanja problema oko vas. Kreativnost je samo povezivanje stvari.

   čitaj dalje

   (IV) Empatija

   Empatija je sposobnost razumijevanja ili osjećanja onoga što druga osoba doživljava iz njezinog kuta gledanja, odnosno sposobnost postavljanja sebe u položaj drugog. Definicije empatije obuhvaćaju širok spektar emocionalnih stanja. (Wikipedia) Suvremeni istraživači često razlikuju dvije vrste empatije: „Afektivna empatija“ odnosi se na utiske i osjećaje kao reakcija na tuđe emocije; to može uključivati odraz onoga što ta osoba osjeća ili samo osjećaj stresa kad osjetimo tuđi strah ili tjeskobu. „Kognitivna empatija“, koja se ponekad naziva i „zauzimanje perspektive“, odnosi se na našu sposobnost prepoznavanja i razumijevanja tuđih emocija. Empatija je važna jer nam pomaže razumjeti kako se drugi osjećaju, kako bismo mogli reagirati na odgovarajući način na situaciju. Obično je vezana sa socijalnim ponašanjem, a mnoga istraživanja pokazuju kako veća empatija dovodi do većeg pomaganja. Omogućuje nam suosjećanje prema drugima, povezivanje s prijateljima, voljenima, suradnicima i strancima, a to ima velik pozitivan utjecaj na svijet.

   čitaj dalje