ЧАСТ 2: МОИТЕ 12+4 МЕКИ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА НА БОРДА

    

    

    

   За какво става въпрос?

   КАКВО Е КРИЗИА

   • Период или момент на голяма трудност или опасност
   • Време, когато трябва бъде взето трудно или важно решение
   • Етап в поредица от събития, на който се определя тенденцията на всички бъдещи събития, към по-добро или по-лошо; повратна точка.

    

   УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

   • Управление на кризи е прилагането на стратегии, предназначени да помогнат на организацията да се справи с внезапно и значимо негативно събитие.
   • Криза може да възникне в резултат на непредвидимо събитие или като непредвидима последица от някакво събитие, което се смята за потенциален риск.
   • И в двата случая кризите почти неизменно изискват бързо да се вземат решения за ограничаване на щетите на борда. Поради тази причина едно от първите действия в планирането на управление на кризи е да се идентифицира човек, който да служи като мениджър на кризи. В този случай капитанът има тази роля.

    

   ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР

   Здраве и добро състояние на индивида

   • Умора
   • Стрес
   • Здраве

   Меки умения

   • Не-технически умения
   • Осъзнаване и оценка на ситуацията
   • Вземане на решения и Когнитивни изисквания
   • Комуникация
   • Чужди езици и Културно разнообразие

   • Работа в екип

   прочети повече

    


    

   За какво става въпрос?
   Понятието „стрес“ е въведено (Лазарус, 1966 г.) през 1944 г. и се отнася до всякакъв вид промяна, която причинява физическо, емоционално или физиологично напрежение. Условията на стрес могат да бъдат разделени на три групи – кратки, преходни и хронични.
   Способността за справяне със стреса е една от ключовите способности за справяне с множество човешки проблеми, както вътрешни, така и външни (например с работа). Чувствителността към стрес е индивидуален индикатор. Някои хора действат разрушително, а други проявяват издръжливост. Според данни на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа стресът е вторият най-важен фактор, свързан със здравословните проблеми на работното място. Почти един от всеки четирима работници е засегнат от него и проучванията показват, че между 50% и 60% от всички загубени работни дни са свързани със стрес.
   Източниците на стрес могат да бъдат открити както вътре в човека, така и извън него. Съответно те се различават:

   • вътрешни източници на стрес – гняв, завист, обида, лъжа, измама, предателство, заблуда и др.
   • външни фактори – неадекватност на шефа, прекомерно или твърде ниско натоварване; неблагоприятен психологически микроклимат сред колегите, ролеви конфликт; твърде много информация; висока отговорност; нездравословни условия на труд, пожар, наводнение, производствени аварии и др.

    

   прочети повече

    

    

   За какво става въпрос?

   „Проблем“ е динамична връзка между субект и неговата среда, която включва вътрешния конфликт, който се решава от субекта чрез търсене на преходи от първоначално състояние към крайно условие (цел).Човешките същества всеки ден се сблъскват със ситуации, които за тях са противоречиви, съдържащи препятствия, и които трябва да бъдат преодолени, за да се постигне целта, или хората изпитват различни трудности. За справяне с тези ситуации е желателно да се прилагат мисловни процеси, позволяващи генериране на знания, необходими за успешно решаване или премахване на препятствия. Животът и работата с едни и същи хора в компактна зона (в случая на яхта с екипаж) може да има своите предизвикателства. Ако обаче предварително знаете как да подходите към проблема, дори и да работите усилено, под стрес и в малки пространства, ще бъдете готови да разрешите тези нежелани ситуации, преди да се стане проблем. Никой не се радва на конфронтация, но когато това трябва да се случи, не бягайте от ситуацията.
   Добър капитан е този с добри организационни и социални умения. Добрата организация е същността на безопасното и приятно плаване, при което капитанът координира желанията и исканията на своите гости с реалните и осъществими възможности. През повечето време на яхтата капитанът трябва да се занимава с хората. Добрият капитан е този, който е отговорен за добрата атмосфера на яхтата и удовлетвореността на гостите, и този, който трябва да реагира, без да губи самоконтрол в случай на недоразумения (проблеми).
   Има няколко вида проблеми, които могат да се случат на яхта или по-точно между отделните хора. При яхтите с един единствен капитан проблемът може да възникне между капитана и гостите, между капитана и персонала на пристанището, между капитана и компанията за поддръжка, между капитана и чартърната компания. На яхта с повече екипаж проблемът може да възникне между капитана и екипажа. Следващите параграфи ще представят само проблема между капитана и гостите на яхтата и начина, по който може да бъде решен.

    

   прочети повече

    

    

   За какво става въпрос?

   Под „трудни“ хора имаме предвид хора с определени личностни черти или емоционални характеристики, които затрудняват общуването с тях. Способността за ефективно справяне с такива хора при поддържане на здравословна работна среда е известна като умението за работа с трудни хора.

   Запомнете основното:

   Слушайте. Запазете спокойствие. Не съдете. Един отговор не удовлетворява всички.
   Не се дръжте отбранително. Не отвръщайте на гнева с гняв. Поставете граници. Вярвайте на инстинктите си.

    

   прочети повече

   Можете да прочетете още по темата на: https://www.cleverism.com/skills-and-tools/dealing-with-difficult-people/


    

    

   Какво е това?
   Стотици умения могат да бъдат определени като междуличностни, всички използвани в различна степен на работното място, в зависимост от това къде работите. Тук ще се съсредоточим върху три от тях, които са най-важни за Вашата професия. Това са две умения за общуване (вербални умения и умения за слушане) и умения за убеждаване / въздействие.

    

   прочети повече

    

    

   Работа в екип- за какво става дума?

   Работата на яхта е много взискателна работа за шкипера и екипажа. За успешното справяне с тези предизвикателства е необходимо сътрудничество и взаимодействие между екипажа на яхтата. Всеки член на екипажа е индивид, който трябва да добави стойност към благосъстоянието на целия живот на яхтата. Тази идея е в основата на духа „един за всички и всички за един“ на борда. Тази идея води до единството на екипажа и принципа на работа в екип. Работата заедно означава работа в екип и успешното прилагане на този принцип зависи от спазването на правилата. Чрез изучаването на цялата дейност на борда на яхта е очевидно, че тя почти изцяло се основава на работа в екип, т.е. всяка дейност изисква предполагаем минимум от двама души за извършване. В работна среда като яхта, добрата екипна работа може да бъде основа за удоволствие и извършване на безопасни работни дейности.

    

   прочети повече

    

    

   Какво е Етика на работното място?

   Мая Ангелу е казала: „Нищо няма да стане, ако самите Вие не го направите.” Според Уикипедия „трудовата етика е убеждение, че от трудолюбието и старанието има морална полза и тя развива добродетели или ценности за укрепване на характера и индивидуалните способности. Това е набор от ценности, съсредоточени върху важността на работата, които се проявяват чрез решителност или желание да се работи усилено.

   „Като цяло можем да се съгласим, че достойнствата, включващи нечия работна етика, водят до по-висок професионализъм, по-висока производителност, силно самоуважение и баланс между професионален и личен живот. Моралните философи и социолози представят различни фактори и предположения, на които се основава развитието на това, което се счита за „добра” трудова етика. В някои случаи тези фактори могат да изглеждат противоречиви – в зависимост от идеологическата позиция на конкретния учен. За целите на настоящото обучение можем да се съгласим, че по практически причини разработването на Социална Работна Етика (както е прието от обществото) е от съществено значение за гладките междуличностни отношения и високото качество на услугите на работното място. Това се отнася до условията сред работещия персонал, но също така и между работещия персонал и клиентите.

    

   прочети повече

    

    

   Какво е това?

   Когато хората разсъждават какво е това да имаш положителна нагласа, те вероятно смятат, че това е малко повече от слагане на усмивка на лицето и опит за мислене на щастливи мисли. Но всъщност е доста повече от това.
   Позитивната нагласа е нещо, което е по-дълбоко и има ефект отвъд повърхностното развеселение. Отрицателните нагласи насърчават страха и стесняване на фокуса и ума, докато положителните нагласи правят точно обратното. Никой не трябва да живее в постоянно състояние на „битка или бягство“, но отрицателните нагласи създават точно този сценарий.

   Проучванията показват, че наличието на наистина положително отношение прави вашето виждане за живота по- широко и пълно с възможности. Този възглед води до това, че всъщност живеете живота си по начин, който ви прави отворени за нови идеи придобиване на нови умения.

    

   прочети повече

    

    

   Какво е това?

   Определение на Оксфордския речник: „любезността“ е проявяване на учтивост в отношението и поведението на някой към другите.
   Любезното съдействие е използването на учтиви нрави. Учтивият човек е уважителен и внимателен към другите. Добротата и вниманието могат да изградят репутацията на любезна личност. Учтивото поведение изисква безкористно отношение и дава перспектива за ситуациите на другите. Тя е пряко свързана с проявяване на уважение.
   „Избягвайте да казвате на другите какво да правят, прекъсвайки и критикувайки. Вместо това си направете навик да питате, слушате, да правите комплименти и да благодарите, за да проявите уважение, казва психологът Карл Пикхард в статията си „Юношество и силата на родителската любезност“ на PsychologyToday.com. Научаването как да уважаваме другите може да е от полза за някого както в лични, така и в бизнес отношения.
   Хората, които не са любезни, могат да имат проблеми със своите клиенти и колеги. Показването на несигурност за чувствата на другите, критично отношение и небрежно поведение създава атмосфера на напрежение и безсилие, отбелязва Пикхард. Такива хора лесно обиждат другите. Понякога емоциите се потискат или от престъпника, или от обидения човек. Това може да доведе до натрупване на напрежение, негативни емоции и изолация от социални или бизнес отношения. Уважението към другите трябва да бъде стандартно поведение на работното място, независимо от ролята, ранга или репутацията. (Източник)

    

   прочети повече

    

    

   Какво е това?

   Преговорите са метод, чрез който хората уреждат различията. Това е процес, при който се постига компромис или съгласие, като се избягват спорове.
   При всяко несъгласие, хората разбираемо се стремят да постигнат възможно най-добрия резултат за своята позиция (или може би организация, която представляват). Въпреки това, принципите за справедливост, търсене на взаимна изгода и поддържане на отношения са ключовете за успешен резултат. Въпреки това, общите умения за преговори могат да бъдат усвоени и приложени в широк спектър от дейности. Уменията за преговори могат да бъдат от голяма полза за разрешаване на всякакви различия, които възникват между Вас и другите

    

   прочети повече

    

    

   Какво е това?

   Определенията за управление на времето обикновено се въртят около способността да се използва времето продуктивно и ефективно и Ви позволяват да се възползвате максимално от всяка минута. Въпреки това Дейвид Алън казва: „В никакъв случай не можете да управлявате времето, но можете да управлявате себе си по време, така че това, което управлявате, е Вашето внимание, Вашият фокус“.

    

   прочети повече

    

    

   Езикът на тялото е вид невербална комуникация, при която физическото поведение, за разлика от думите, се използва за изразяване или предаване на информация. Такова поведение включва изражение на лицето, стойка на тялото, жестове, движение на очите, докосване и използване на пространството. Без значение колко напреднали са нашите технологии, комуникацията лице в лице ще бъде винаги мощна, помагайки ни да общуваме по-добре с другите и / или да интерпретираме това, което може би се опитват да предадат.

   Езикът на тялото съществува както при животните, така и при хората. Великобритания, заедно с по-голямата част от Северна Европа и Далечния Изток, се класифицира като „безконтактна“ култура, в която има много малко физически контакт при ежедневни взаимодействия. За сравнение Близкият Изток, Латинска Америка и Южна Европа се считат за „култури с висок контакт“, където физическото докосване е голяма част от социализацията. Докато жестът „добре“ се използва за означаване на „добре“ или „ОК“, в някои части на Европа обаче се използва един и същ сигнал, за да подсказвате, че не сте нищо. В някои страни от Южна Америка символът всъщност е вулгарен жест.

   прочети повече

    


    

   (I) Умения да мотивирате

   Капитанът трябва да може да мотивира членовете на екипажа (ако има такива), както и туристите. Тази способност е едно от меките умения, които капитанът трябва да развие и усъвършенства. Не е тайна, че мотивацията се движи от емоцията. Когато капитанът би искал да стимулира екипажа / туристите да участват в дадено занимание, той трябва да се насочи към техните емоции. Актът на мотивация е акт на емоция. Целта на капитана трябва да бъде да постигне силно емоционално участие на хората на борда във всяка от изпълняваните дейности. За тази цел той трябва да бъде в лидерската роля на борда и да знае общото настроение, а също така да насочва туристите от една към друга от предварително подготвените дейности. Капитанът трябва да се държи с членовете на екипажа като към колеги и лица, на които може да разчита, а не като подчинени. Ефективният начин на мотивация е не само чрез словесни действия, но най-вече чрез физически актове. Капитанът лично трябва да започне дейностите, включени в програмата на пътуването. Той трябва да покаже на туристите какво иска да правят за някоя от дейностите. Капитанът трябва да бъде обучен как да развие способността си да мотивира.

   прочети повече

   (II) Емоционална интелигентност

   Какво е емоционална интелигентност и защо е важна за ежедневието?

   Емоционалната интелигентност (ЕИ), наричана още Емоционален коефициент или EQ, се отнася до „способността да идентифицирате, разбирате и управлявате собствените си емоции, както и емоциите на другите, но и да използвате емоционална информация, за да насочите вашето мислене и поведение и да влияете върху това на другите ”(Goleman, 1995; Mayer & Salovey, 1990). Хората с висока ЕИ се справят с ежедневните ситуации много по-добре от другите, защото се разбират по-добре и реагират по-добре на емоциите на другите. Проучванията показват, че хората с по-висока ЕИ обикновено са много по-успешни в живота.

   прочети повече

   (III) Креативно мислене

   Какво е това ?

   Творческото мислене е умственият процес на генериране на нови и оригинални идеи, които имат стойност. Творческото мислене изисква пространство и време.

   Често единствената разлика между творческите и нетворческите хора е самовъзприятието. Креативните хора смятат себе си за креативни и си дават свободата да творят. Некреативните хора не мислят за креативността и не си дават възможност да създадат нещо ново.

   Творчеството може да е просто въпрос на отделяне на времето, необходимо за крачка назад, и да си позволете да се запитате дали има по-добър начин да направите нещо.

   В основата на креативността е способността да виждате познати неща в нова светлина, а първата стъпка към по-креативността е да се обучите да търсите възможности за подобряване на системите, процесите или решаване на проблемите около себе си. Творчеството е просто свързване на нещата.

   прочети повече

   (III) Емпатия

   Какво е това?

   Емпатията е способността да разберем или почувстваме това, което друг човек изпитва в рамките на своята референтна рамка, тоест способността да се поставиш в позиция на друг. Определенията за емпатия обхващат широк спектър от емоционални състояния. (Wikipedia)

   прочети повече